Страхова компанія «Мономах»
Новини


Про компанію


About

07.06.2021  Річні звіти за 2020 рік:

- баланс, звіти (ЕЦП)

- фінансова звітність (ЕЦП)

- аудиторський висновок щодо фінансової звітності (ЕЦП)

- звіт про корпоративне управління (ЕЦП)

 

03.06.2021  Річні звіти за 2020 рік:

- річна інформація емітента цінних паперів (ЕЦП)

 

05.05.2021  Особлива інформація емітента цінних паперів:

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

23.06.2020  Річні звіти за 2019 рік:

- баланс, звіти (ЕЦП)

- фінансова звітність (ЕЦП)

- аудиторський висновок щодо фінансової звітності (ЕЦП)

- звіт про корпоративне управління (ЕЦП)

 

19.06.2020  Річні звіти за 2019 рік:

- річна інформація емітента цінних паперів (ЕЦП)

 

11.03.2020  Повідомлення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підприємством, що становить суспільний інтерес, про суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності:

Повідомлення (ЕЦП)

 

12.02.2020  Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Мономах» оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2019 рік.

Умови конкурсу (ЕЦП)

 

24.04.2019  Особлива інформація емітента цінних паперів:

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (ЕЦП)

 

24.04.2019  Річні звіти за 2018 рік:

- річна інформація емітента цінних паперів (ЕЦП)

- баланс, звіти (ЕЦП)

- фінансова звітність (ЕЦП)

- аудиторський висновок щодо фінансової звітності (ЕЦП)

- звіт про корпоративне управління

 

27.03.2019  Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Мономах» повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів за підсумками фінансово-господарської діяльності товариства у 2018 році шляхом заочного голосування (опитування).

Рішення щодо проведення загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування) прийняте правлінням товариства у відповідності до ст. 33 статуту товариства та ст. 48 Закону України «Про акціонерні товариства» (протокол засідання правління від 06 березня 2019 р.).

Повідомлення акціонеру (ЕЦП)

 

15.02.2019  Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Мономах» повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування).

Рішення щодо проведення позачергових загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування) прийняте правлінням товариства у відповідності до ст. 33 статуту товариства та ст. 48 Закону України «Про акціонерні товариства» (протокол засідання правління від 06 лютого 2019 р.).

Повідомлення акціонеру

 

18.01.2019  Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Мономах» оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2018 рік.

Умови конкурсу

 

25.04.2018  Річні звіти за 2017 рік:

- річна інформація емітента цінних паперів

- баланс, звіти

- фінансова звітність

- аудиторський висновок щодо фінансової звітності

 

27.03.2018  Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Мономах» повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів за підсумками фінансово-господарської діяльності товариства у 2017 році шляхом заочного голосування (опитування).

Рішення щодо проведення загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування) прийняте правлінням товариства у відповідності до ст. 33 статуту товариства та ст. 48 Закону України «Про акціонерні товариства» (протокол засідання правління від 20 березня 2018 р.).

 

24.04.2017  Особлива інформація емітента цінних паперів:

- Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

- Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

21.04.2017  Річні звіти за 2016 рік:

- річна інформація емітента цінних паперів

- баланс, звіти

- фінансова звітність

- аудиторський висновок щодо фінансової звітності

 

17.03.2017  Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Мономах» повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які призначені на 20 квітня 2017 р. о 15:00 за місцезнаходженням товариства: м. Одеса, вул. Троїцька, б. 48 (кабінет керівника №1).

Перелік питань, що виносяться на голосування, та основні показники фінансово-господарської діяльності товариства

 

22.04.2016  Річні звіти за 2015 рік:

- річна інформація емітента цінних паперів

- баланс, звіти

- фінансова звітність

- аудиторський висновок щодо фінансової звітності

 

21.03.2016  Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Мономах» повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які призначені на 21 квітня 2016 р. о 15:00 за місцезнаходженням товариства: м. Одеса, вул. Троїцька, б. 48 (кабінет керівника №1).

Перелік питань, що виносяться на голосування, та основні показники фінансово-господарської діяльності товариства

 

29.04.2015  Годовые отчеты за 2014 год:

- годовая информация эмитента ценных бумаг

- баланс, отчеты

- финансовая отчетность

- аудиторское заключение о финансовой отчетности

 

20.03.2015  Частное акционерное общество «Страховая компания «Мономах» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое назначено на 23 апреля 2015 г. на 15:00 по адресу г. Одесса, ул. Троицкая, 48 (кабинет руководителя).

Повестка дня и основные показатели финансово-хозяйственной деятельности общества

 

29.04.2014  Годовые отчеты за 2013 год:

- годовая информация эмитента ценных бумаг

- баланс, отчеты

- финансовая отчетность

- аудиторское заключение о финансовой отчетности

- отчет о корпоративном управлении

 

20.03.2014  Частное акционерное общество «Страховая компания «Мономах» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое назначено на 24 апреля 2014 г. на 15:00 по адресу г. Одесса, ул. Троицкая, 48 (кабинет руководителя).

Повестка дня и основные показатели финансово-хозяйственной деятельности общества

 

29.04.2013  Годовые отчеты за 2012 год:

- годовая информация эмитента ценных бумаг

- баланс, отчеты

- финансовая отчетность

- аудиторское заключение о финансовой отчетности

 

29.03.2013  Частное акционерное общество «Страховая компания «Мономах» признано лидером

Национальной Премии Insurance TOP за 2012 год по страхованию морских рисков (презентация).

 

12.03.2013  Частное акционерное общество «Страховая компания «Мономах» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое назначено на 18 апреля 2013 г. на 15:00 по адресу г. Одесса, ул. Троицкая, 48 (кабинет руководителя).

Повестка дня и основные показатели финансово-хозяйственной деятельности общества

 

26.04.2012  Годовые отчеты за 2011 год:

- годовая информация эмитента ценных бумаг

- финансовая отчетность

- аудиторское заключение о финансовой отчетности

 

26.03.2012  Частное акционерное общество «Страховая компания «Мономах» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое назначено на 26 апреля 2012 г. на 15:00 по адресу г. Одесса, ул. Троицкая, 48 (кабинет руководителя).

Повестка дня и основные показатели финансово-хозяйственной деятельности общества